Delete !

1222

Tôi ước gì có một nơi kỳ diệu

Được gọi là chốn Bắt Đầu Lại,

Ở đó tất cả những lầm lỗi,

Những tội lỗi và đau đớn của chúng ta,

Đều được khóa chặt trong một chiếc hộp

Và quẳng xuống chiếc hồ

Để không bao giờ trồi lên được nữa.

– Thiên Chúa nhận lấy tội lỗi của chúng ta và quẳng nó xuống một cái hồ rất sâu. Người đặt một bảng hiệu trên bờ hồ: “Miễn Vớt Lên!”

– Khi Thiên Chúa tha thứ, có lẽ Người mắc phải chứng mất trí nhớ hoàn toàn.

– Thiên Chúa ấn nút “xóa” và tờ giấy trở thành trắng trơn.