Con gấu và con ruồi

1787

Có một ông già nuôi được một con gấu rất siêng năng. Ngày ngày ông ngủ trưa, gấu đều đứng quạt hầu.

Một hôm, đang ngủ có con ruồi đậu vào mặt ông. Gấu đuổi mãi không được. Nó nổi giận ôm tảng đá to ném mạnh vào ruồi

Ông già thì vỡ sọ, còn con ruồi thì bay thoát. Xong ruồi quay lại bảo gấu:

– Mày trung thành mà ngu ngốc còn hại lớn hơn tao là kẻ phá hoại nhiều.

Trong những cái họa, có lẽ không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ.

Việc thờ kính cũng vậy. Có bao nhiêu tôn giáo, lạc thuyết làm hại con người.

Chúa nói: “Ta là đường, sự thật, sự sống.”

Nhưng nếu người ta vẽ ra con đường và khẳng định đó là con đường của Chúa…điều đó cũng tai hại không kém. Đâu mới là con đường của Chúa ? Hình thức, tôn phù cá nhân, thánh tích…