Cơ thể con người thế nào ?

1219

Theo Bác sĩ Mỹ F.E Lawson, khi phân tích một người lớn nặng chừng 70 kg, ta sẽ thấy có:
– Nước, chừng 45 lít.
– Chất béo, đủ làm 7 cục xà phòng nhỏ.
– Than, đủ làm ruột 9000 viết chì.
– Chất lân (phosphore) đủ làm 2000 diêm quẹt.
– Chất vôi vừa đủ quét một bức tường vuông vức 4 mét.
– Một ít diêm sinh, muối.
Công việc hằng ngày của cơ thể con người trong 24 giờ, một người khoẻ mạnh làm việc bình thường phải:
– Ăn, 1, 75 kg thực phẩm.
– Uống 1,4 lít chất lỏng (nước, sữa, càfê…)
– Thở 23 ngàn lần.
– Hấp thụ 12,000 lít không khí, khoảng 2400 lít oxy.
– Tiết ra 1.8 lít nước miếng.
– Sản xuất 1 lít mồ hôi.
Phát triển một năng lực nâng một đầu máy xe hơi lên khỏi mặt đất một mét.
Cũng trong thời gian này, cơ thể người ấy bài tiết được:
– 2500 Gram nước (2.5 lít).
– 1000 Gram thán khí
– 35 Gram hiệu tố Urê. (có trong nước tiểu)
– 25 Gram khoáng chất.”

Nói về việc hiến ban sự sống của chính mình, Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên lương thực chân lý và tình yêu cho chúng ta, đã đảm bảo với chúng ta rằng “ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Nhưng “sự sống vĩnh cửu” này đã khởi sự nơi chúng ta trong thời gian, nhờ sự biến đổi mà hồng ân Thánh Thể sinh ra nơi chúng ta: “Kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57). Những lời này của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng chính trong mầu nhiệm chúng ta tin và cử hành chứa đựng một sự năng động làm nên nguyên lý của đời sống mới nơi chúng ta và làm nên khuôn mẫu cho đời sống kitô hữu. Khi hiệp thông với Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, chúng ta luôn được thông dự vào sự sống thần linh cách trưởng thành và ý thức hơn. Ở đây chúng ta có thể áp dụng điều thánh Augustinô đã nói trong quyển Tự Thuật của ngài về Lời (logos) vĩnh cửu như là lương thực của linh hồn; nhấn mạnh đến tính nghịch lý của lương thực này, vị thánh tiến sĩ tưởng như mình được nghe: “Ta là lương thực cho những người cao thượng. Hãy trở nên cao thượng, và con sẽ ăn Ta, con sẽ không biến đổi Ta thành con, giống như lương thực thân xác con; nhưng con sẽ được biến đổi thành Ta”. Thực vậy, không phải của ăn Thánh Thể biến thành chúng ta, nhưng chính chúng ta được biến đổi cách mầu nhiệm bởi Thánh Thể. Đức Kitô nuôi dưỡng chúng ta bằng cách nối kết chúng ta với Người; “Người lôi kéo chúng ta đến với Người”