Chuyển bại thành thắng

1093

Na-po-le-on muốn trở thành một nhà viết văn xuôi nhưng không thành công, Suo-si-bia là nhà buôn lông cừu, Lin-ken là ông chủ tiệm tạp hoá, tổng thống Ge-lan làm nghề chế biến. Nhưng họ lại không vứt bỏ sự phấn đấu, họ chuyển vào một lãnh vực khác, thử làm các việc khác càng thích hợp với minh hơn, cho nên sau nầy họ đã thành công, chúng ta ai cũng đều thấy rõ điều ấy. Christopher Notes

Công việc không thúch hợp với mình cũng là một lý do của sự thất bại, nhưng thất bại lớn nhất chính là nhục cả chí khí, ý chí… Đọc gương của các danh nhân trên thế giới, chúng ta thường thấy họ rất bình thường, đa số xuất thân nghèo khó, nhưng ý chí và nghị lực cảu họ thì không ai bì kịp.

Thiên Chúa ban cho chúng ta một trí khôn là để chúng ta biết chọn lựa giữa cái hay và cái dở, cái thích hợp và cái không thích hợp với mình. Trong cuộc sống đời thường có quá nhiều cái để chúng ta chọn lựa, nhưng chọn cái thích hợp cho mình thì chưa có.

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, sau khi nghiên cứu Thánh kinh đã chọn cho mình một con đường đi để nên thánh: con đường thơ ấu; linh mục Vincent Lebbe đã chọn con đường truyền giáo cho người Trung quốc; mẹ Têrêxa Calcuta đã chọn con đường phục vụ người nghèo ở An độ.v.v…và còn rất nhiều vị thánh đã chọn cho mình một con đường để đi.

Chúng ta đã chọn con đường truyền giáo cho một dân tộc xa lạ về ngôn ngư , phong thổ…nhưng lại khá gần gủi với chúng ta về tập quán và phong tục, đó là một lợi thế, nhưng để thành công, chúng ta cần phải hoạch định cho mình một phương pháp truyền giáo cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương, giáo hội địa phương và phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa…