Cấp tiến và bảo thủ

977

Một người cấp tiến nói với người bảo thủ: “Để đi bộ, nhất định anh phải giẫm một chân trên đất, chân kia thì giơ lên trời. Nếu cả hai chân của anh đặt cả trên mặt đất, thì một bước cũng không tiến nổi !”

Người bảo thủ phản bác: “Nếu anh giơ cả hai chân lên, thì nhất định anh sẽ ngã và cái đầu sẽ va vào đất !” Paul Claudel

Người cấp tiến chê người bảo thủ là ù lì, không…tiến được ; người bảo thủ thì chê người cấp tiến là chạy nhanh quá, sẽ té đau.

Cấp tiến quá thì sẽ đảo lộn trật tự, nền nếp đã có.

Bảo thủ quá thì hạn chế tài năng phát triển, không đi kịp thời đại.

Nguyên tắc của Chúa Giêsu thì như thế nầy: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mo-sê và lời các ngôn xứ là thế đó” (Mt 7,12).

Không cấp tiến và cũng không bảo thủ, nhưng hãy cập nhật hoá cuộc sống của mình cho phù hợp với hoàn cảnh mà không đánh mất bản sắc của cộng đoàn mình.