Bạn là Kitô Hữu

1020

Có một câu truyện cổ tích kể về một tên cướp khét tiếng tại vùng Viễn Đông bị trọng thương và được chở đến một nhà thương của các nhà truyền giáo. Sau một vài tuần tịnh dưỡng và được săn sóc đầy đủ, tên cướp đã được phục hồi hoàn toàn. Tên cướp rất biết ơn các nhà truyền giáo và tự hứa là sẽ không bao giờ ăn cướp của bất cứ Kitô hữu nào. Lời hứa của tên cướp đã được đồn ra và hễ ai gặp tên cướp ấy đều thú rằng, “Tôi là Kitô hữu”. Như thế, tên cướp đã gặp vấn đề và hắn thắc mắc làm sao biết được ai là Kitô hữu và ai không phải là Kitô hữu. Hắn đã trở lại nhà thương và hỏi các nhà truyền giáo. Các nhà truyền giáo đã nói với hắn rằng nếu ai là Kitô hữu thì tất nhiên phải biết Kinh Lạy Cha và 10 Giới Răn. Từ hôm đó, ai tự xưng với hắn là Kitô hữu thì đều phải đọc Kinh Lạy Cha và Thập Giới.
 
Nếu bạn được yêu cầu chứng minh đức tin của mình bằng Kinh Lạy Cha và Thập Giới, không biết bạn có chắc mình là người sẽ thi đậu !  Tuy nhiên đó không hẳn là bài thi của đức tin.
 
Bạn có thể đọc Kinh Lạy Cha, Thập Giới, và Kinh Tin Kính, và những bài Thánh Vịnh, thậm chí cả Tám Mối Phúc Thật. Tuy nhiên, tất cả những lời kinh này không đủ để trả lời cho câu hỏi, “Bạn có phải là Kitô hữu không?” Nói như vậy có nghĩa là “Bạn có biết khuôn đúc hóa chính mình theo cuộc sống của Chúa Kitô không? Bạn có cố gắng để sống đời Kitô hữu không? Bạn có trở nên một với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu hay bạn là người xa lạ đối với Thiên Chúa?

Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? ” 23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! Mt 7,21-29.

Lắm khi vì bản tính ích kỷ kiêu ngạo chúng ta đã làm mờ danh Thiên Chúa mà làm sáng danh mình. Cho nên có khi chúng ta giữ đạo chỉ để người ta thấy chứ không phải để Thiên Chúa thấy, để cho người khác thán phục thôi. Như vậy là sống sai ý Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa được tìm thấy ở đâu ? Thưa ở trong Kinh thánh, trong lề luật, trong Giáo hội, trong bề trên, anh em, lịch sử, cầu nguyện và các bí tích… Một khi biết được ý Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng làm theo ý Thiên Chúa, và thoát khỏi đời sống giả hiệu. Chúng ta sống mà miệng nói việc làm đi đôi với nhau: miệng kêu “Lạy Chúa” mà trong lòng và trong cuộc sống có Chúa làm chủ trị.