Kinh chiều

1048

Chiều đã xuống cảnh vật loang mầu tím

Tiếng chuông chiều buông thả vọng ngân nga

Quyện vương vương lời kinh thật đậm đà

Mà chuỗi hạt Mân Côi là ngà ngọc.

 

Hồn con vui miệng con luôn luôn đọc

Một bài ca từ tiền sử ngân lên

Lời kinh đây hòa lẫn tiếng chuông rền

Dâng kính Mẹ Đồng Trinh ngàn yêu mến.

 

Kính lạy Mẹ tháng Mân Côi đã đến

Con, tâm hồn Tận Hiến đã bao năm

Hoa Mân Côi con chọn những ngày rằm

Để kết thành triều thiên dâng kính Mẹ.

 

Hoa Mân Côi với hương thơm nhè nhẹ

Như mầu trinh của áo Mẹ Từ Bi

Chiều dần buông con dâng Mẹ những gì

Là chuỗi hạt VUI, THƯƠNG, MỪNG Mẹ nhé.

Chú Tiểu Lan