Đôi cánh

1297

Một hôm, Ngọc Hoàng thượng đế mới muôn loài cùng đến dự tiệc. Sau đó, Ngài lấy ra một đôi cánh và nói. Ta có một món quà cho mọi người. 
Nếu thích, các ngươi có thể nhận chúng và gắn lên lưng!
Các con vật nghe có quà liền tranh nhau đến trước mặt Thượng đế. Nhưng khi thấy đôi cánh thì chúng nhìn nhau thất vọng vì nghĩ đó chỉ là một thứ vô tích sự, nặng nề. Nếu đeo nó trên lưng thì không ngã chết mới là lạ. Nghĩ vậy chúng bèn lần lượt chuyển về chỗ cũ.
Cuối cùng có một con chim nhỏ đi tới, nó nhìn đôi cánh cánh và nghĩ Thượng đế chắc không nỡ lừa bọn nó đâu. Cái vật thô kệch kia biết đâu lại là một ân điển lớn?
Chú chim nhỏ nhặt lấy đôi cánh và gắn lên lưng mình. Nó thử tìm cách cử động đôi cánh. Không ngờ nó không còn cảm thấy nặng nề nữa, mà còn nhẹ nhàng bay lên không trung. Các con vật khác thấy thế thì đều nhìn theo bóng chim mà thở dài tiếc nuối.

Bài học kinh doanh: Khách hàng không bao giờ quay lưng lại với các công ty luôn chăm lo tới lợi ích của họ. Có một số sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ được những yêu cầu của thị trường và thoáng nhìn trên bề mặt của hiện tượng thì có vẻ nó đem lại lợi nhuận rất ít. Nhưng thực tế, khi công ty tiến hành nghiên cứu và sản xuất, thì sẽ thu được những lợi ích to lớn không ngờ tới.