Tâm Ca Truyền Thông (Video vũ điệu và lời bài hát)

923

“Nói với Chúa, nói về Chúa”

Mục vụ truyền thông Giáo xứ Tân Hương thiết kế Video này dùng cho việc sinh hoạt và cùng làm vũ điệu theo bài hát “Tâm ca truyền thông”

Link xem Video và dowload Tại đây