Sống thế nào ?

678

Nhìn cách bạn sống, người ta không thể tin là Thiên Chúa hứa ban niềm vui cho một mình bạn.
Bernanos.

Nietzsche bảo rằng: nhìn cách sống của người Kitô hữu thì không thể bảo là họ đã được cứu độ, và ông đã nhạo báng giá trị của Tin Mừng… Nhìn tôi, phải chăng người ta có cảm tưởng là đứng trước một con người, bất chấp mọi hoàn cảnh, luôn sống vui mừng, vì biết mình được Chúa yêu thương? Thất bại, bệnh tật, chết chóc, những điều bất trắc, người Kitô hữu vẫn phải chịu như bao người khác; nhưng tôi có phản ứng khác với người ngoại chăng? Trước những cái bất ngờ trong ngày (gặp một người dửng dưng, hay vu oan, cà phê lạt lẽo, cơm không chín…). Khuôn mặt tôi có những phản ứng nào?

Lạy Chúa, con sẽ sống ngày hôm nay vui vẻ hơn…!