Bài học nhỏ cho một đời (01)

928

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống đau khổ ngẩn ngơ mà đau xót ngậm ngùi vì mình hại chết vợ mình.

Bài học rút ra: ”Trị” người cộng tác một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.