Nguyện vọng

1136

Chúa Tạo Vật cho phép mọi người, mỗi cá nhân đề xuất một nguyện vọng của mình.
Hổ nói: “Con vẫn khát vọng trở thành vua của các thú rừng, con cần quyền lực”.
Hươu cao cổ nói: “Trí huệ là của cải lớn nhất, con thích có một đầu óc thông minh”.
Con cáo nói: “Tiền bạc có thể đem lại cho người ta cảm giác an toàn, con chỉ cần có tiền, có tiền thì cái gì cũng có”.
Con công đối với những nhu cầu của chúng bạn thì nó thật coi khinh, nó nói: “Các anh đều dung tục, tôi chỉ cần thanh xuân và dung mạo đẹp đẽ là có thể được rồi”.
Mỗi cá nhân đều nói xong nguyện vọng của mình, chỉ có cây cỏ nhỏ trầm mặc không lời. Chúa Tạo Vật dịu dàng hỏi:
– “Bé con, con cần gì ?”
Cây cỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ trả lời:
– “Nguyện vọng của con là vĩnh viễn không nhụt chí đối với cuộc sống, không khuất phục hoàn cảnh xấu xa”.
Cho đến hôm nay, vật đổi sao dời, tất cả quyền thế địa vị, của cải, thông minh, đều như “hoa trong gương, trăng dưới nước”, trong nháy mắt trở thành không không, chỉ có cây cỏ nhỏ vẫn cứ đời đời không chấm dứt, nơi nào có đất là có nó. (Hạnh Lâm Tử)

Suy tư :
Thiên Chúa cho vua Salômon một lời cầu xin, ông chỉ xin có một điều, nhưng rất đẹp lòng Ngài: ông xin cho được khôn ngoan để cai trị dân Chúa. Và Thiên Chúa đã ban cho ông được như thế.
Trong cuộc đời của chúng ta, chỉ một người mà thôi cũng đã có hàng chục triệu lần cầu xin, thử làm thống kê xem sao:
1- Xin cho bản thân, cho gia đình:——————————–90%
2- Xin cho tha nhân (bạn bè, ân nhân…):————————5%
3- Xin cho kẻ thù:—————————————————-2%
4- Xin cho sáng danh Chúa:—————————————-3%
Thường thì chúng ta cầu xin cho mình nhiều hơn cho tha nhân, cho tha nhân nhiều hơn cho kẻ thù, và thỉnh thoảng cũng nhớ cầu cho…sáng danh Chúa.
Vậy thì bây giờ chúng ta làm ngược lại:
1- Cầu xin cho sáng danh Chúa:—————————————-90%
2- Cầu xin cho kẻ thù:————————————————–5%
3- Cầu xin cho tha nhân:——————————————–3%
4- Cầu xin cho tha nhân:—————————————–2%
Theo thứ tự ưu tiên là như thế, còn % thì tuỳ mỗi người vậy.
Lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa nhất, chính là xin cho được làm sáng danh Chúa trong mọi công việc.

Kinh Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo thánh Luca, Kinh Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó ở Phúc Âm Matthêu có 7 lời nguyện: 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, Ðấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha: Cha chúng con ở trên trời, sau đó chúng ta xin cho Danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần hai, có 4 lời nguyện: xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là Lời Chúa và Mình Chúa; xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em; xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa; xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc Kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.