Khai mạc tháng hoa Dâng Kính Mẹ Maria (05/5/2019)

912

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG Khai Mạc Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria, Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh (05/5/2019) lúc 6h:00

Tin Ảnh (Xem thêm ảnh)
Tin Video (Xin xem tại trang website chính của gxtanhuong.net)

Ban MV Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hương,