Hãy cầu cho người đã qua đời

1221

THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Cầu cho các tín hữu đã qua đời     Ga 6,37-40

TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”  

Suy niệm: Tại các nghĩa trang Công giáo chúng ta thường thấy câu: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Tin luôn là điều Chúa Giêsu đòi hỏi trước khi Người chữa lành: “Anh có tin vào Con Người không?” (Ga 9,35). Tin để được sống mà “sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô mà Chúa Cha đã sai đến” (Ga 17,3). Tin là sống như Ngài: “Tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Vì thế cả đời Ngài đã sống cho ý Cha nên trọn: “Lương thực của Thầy là thi hành ý Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).

Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật có thể mang lại một cuộc sống đầy tiện nghi nhưng không thể mang đến hạnh phúc cho con người. Vẫn còn đó những bệnh tật làm con người bó tay và vẫn còn đó cái chết là giới hạn tối hậu mà con người phải dừng lại. Thế nên niềm tin vào sự sống lại mời bạn sống tròn đầy giây phút hiện tại, sinh lời “nén bạc” Chúa trao, để đến ngày trở về diện kiến Chúa chúng ta được Ngài đón nhận như “người tôi tớ trung thành” (Mt 25,21).

Chia sẻ: Ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. Bạn có thấy mình cứng lòng không tin vào sự hiện diện của Chúa ở đời này không?

Sống Lời Chúa: Dâng nhiều hy sinh đặc biệt trong tháng này để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn đang cần đến lòng thương xót của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa, sống cho tròn đầy giây phút hiện tại, hầu chờ tới ngày an vui thanh thản trở về với Chúa.

Ngày 02 Tháng Mười Một

Lễ Cầu Cho Mọi Tín Hữu Qua Ðời

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do Thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định ngày lễ này vào ngày 02/11 mỗi năm.

Các ngài đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót của các ngài. Hôm nay các ngài không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các ngài còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết đâu các ngài bị giam cầm vì chúng ta. Các ngài cũng là những chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta. Vì khi nghĩ đến các ngài, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, vì khi các ngài về trời, các ngài không quên cầu bầu cho chúng ta.