Hai người bạn

1030

Hai người bạn băng qua một cánh rừng. Bỗng một con gấu xuất hiện trước họ. Một người lanh chân chạy và leo lên cây. Người kia, khi thấy vô phương cứu thoát, bèn nằm dài xuống đất, mặt vùi trên cát. Con gấu đến gần anh ta, đưa mõm ngửi, ngửi khắp người Cuối cùng, nó gầm gừ lắc đầu và bỏ đi, vì gấu không đụng đến thịt chết.

Người bạn trên cây thấy gấu đi rồi, trèo xuống, cười và hỏi người kia:

– Ông gấu thì thầm gì với anh vậy?

Người kia trả lời: 

– Nó nói với tôi: đừng bao giờ tin cẩn một người bạn bỏ anh chạy trốn khi gặp hoạn nạn!

-Thiên Chúa trung thành với lời Ngài đã hứa, ngay cả hki ta phản bội Ngài.