Giáo dục con

1063

Người cha giảng giải cho đứa con trai về sự tồi tệ của việc đi chơi khuya và sáng thức dậy trễ.

– Con sẽ chẳng là gì nếu không cải hóa cuộc sống. Hãy xem những con chim thức sớm bắt côn trùng.

– Nhưng côn trùng đó thế nào, ba? Có phải chúng ngu ngốc thức dậy quá sớm không?

– Này con, côn trùng đó suốt đêm không ngủ; chúng đang trên đường về nhà . . .

“Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái phẫn nộ, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4)