Số điện thoại khẩn cấp

1108

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

Những số này cần thiết hơn số: 911

1-     Khi bạn xao xuyến, lo âu, gọi số…….……….Gioan 14

2-     Khi bạn phạm tội, goị số……………………Th.vịnh 51

3-     Bạn gặp nguy hiểm, gọi số…………………Th.vịnh 91

4-     Mọi người thất vọng, gọi số………………..Th.vịnh 27

5-     Cảm thấy Chúa ở xa bạn, goị số…………..Th.vịnh 139

6-     Đức Tin bạn cần khuyến khích……………..Do thái 11

7-     Khi bạn cô đơn và sợ sệt…..………………..Th.vịnh 23

8-     Khi bạn thiếu tin tưởng…………………. Mat 8, 23-27

9-     Khi bị xúc phạm và chỉ trích………………….1 Cor 13

10- Bị giao động về Đạo Chúa(Tín lý)………2 Cor 5,15-18

11- Khi bạn cảm thấy bị ruồng bỏ……………Rom 8,31-39

12- Bạn đang đi tìm Bình an…………………Mat 11,25-30

13- Cảm thấy thế giới này hơn Chúa……………Th.vịnh 90

14- Bạn cần Chúa Kitô như là Bảo hiểm………Rom 8,1-30

15- Khi bạn đi nghỉ ngơi vài ngày, gọi số ….. Th.vịnh 121

16- Khi bạn cầu nguyện cho chính mình………..Th.vịnh 87

17- Khi cần sự can đảm cho bổn phận…………..Gio-suê 1

18- Khi bạn quyết từ bỏ để theo Chúa……… Mc 10, 17-31

19- Khi bạn chán nản, thất vọng, gọi số…………Th.vịnh 27

20- Khi tiền gởi ngân hàng bị hết, gọi số……….Th.vịnh 37

21- Thấy mọi người không mến mình…………..   Gioan 15

22- Bạn đang mất hy vọng, gọi số……………..Th.vịnh 126

23- Bạn thấy thế giới nhỏ bé đối với bạn……… Th.vịnh 19

24- Bạn muốn có hoa trái Thánh Thần……… Galát 5,18-24

25- Bạn muốn đổi mới theo hình ảnh Chúa…….Col 3, 9-10

26- Khi bị bệnh bạn cần cầu nguyện………….2 Vua 20,1-6

27- Bạn muốn sống hòa hợp , cần gọi số..…   Rom 12, 3-8

28- Khi vui hoặc buồn bạn cần goị số…..…..1 Tx 5,16-18

29- Khi bị cám dỗ bạn cần gọi số…………1 Phêrô 5, 8 -9

30- Khi bị thiếu thốn về ăn mặc, gọi số……. Mat 6, 25-34

31- Khi không biết cầu nguyện, gọi số……….. Mat 6, 5-6

32- Khi sự chết xảy đến, gọi số………… Gioan 11,23-26

33- Khi cha mẹ thiếu tác phong, gọi số………1 Tm 3, 3-4

34- Khi ham mê cuả cải, gọi số……………Mat 19, 21- 24

35- Khi vợ chồng bất hòa, lủng củng………   Col 3, 18-19

36- Khi lười biếng làm việc, gọi số………..Ch.ngôn 6,6-11

37- Khi muốn ly dị ly thân, gọi số…………….Mat 19, 4-6

38- Khi nóng giận, gọi ngay số………… Giacôbê 1, 19-20

39- Khi bị uy hiếp, hành hạ, goị số…………Mat 10, 26-28

40- Giữ điều răn thứ sáu, xin gọi…………… Mat 5, 27-30

41- Khi không tự chủ được, gọi số………….     Titô 2, 2-3

42- Khi khó tha thứ cho nhau, gọi số……….Mat 18, 21-22

1* TẤT CẢ CÁC SỐ TRÊN CÓ THỂ GỌI TRỰC TIẾP, KHÔNG CẦN TỔNG ĐÀI GIÚP.

2*-TẤT CẢ CÁC ĐƯƠNG GIÂY LÊN THIÊN ĐÀNG ĐỀU PHỤC VỤ 24 GIỜ MỘT NGÀY ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÒNG TIN CỦA BẠN !