Chân lý

634

Chân lý giống như không khí con người hít thở để lớn lên.
Abbé Evely.

Không khí mà ta hít thở được trong sách vở, báo chí, xinê, truyền hình, thường chẳng ra gì, vì nó chứa đựng nhiều sai lầm, dối trá, dơ bẩn; người đọc và thính giả đều thiếu chất bổ dưỡng nên không lớn lên được và không đào luyện được nhân cách. Không khí trong lành chỉ có ở đỉnh cao, không bị ô nhiễm khí độc. Chân lý cũng đem lại sức sống và ánh sáng cho trí khôn, trí khôn và trái tim người nào yêu mến chân lý và tìm cách tăng triển trong chân lý. Tôi sẽ đi nghỉ ở những chỗ nào? Thở thứ không khí nào đây? Những người bạn nào những thời vụ nào đang chờ đón tôi? Tôi có bị đầu độc chăng? Tôi có được lớn lên về phương diện đạo đức không?

Lạy Chúa, con ao ước con và người khác được lành mạnh.