Thánh Lễ Tân Niên Mùng 1 Tết Âm Lịch Xuân Canh Tý 2020

158

Thánh Lễ Tân Niên lúc 06:00′ tại Giáo Xứ Tân Hương

Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn Giáo xứ chúc tết Cha xứ và chụp hình kỷ niệm