Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm & Phút Giây Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020

149

Thánh Lễ Tạ ơn lúc 19h:00′ tại Giáo Xứ Tân Hương

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương với phút giây đón Giao Thừa quây quần bên Chúa

Xin xem thêm tin Ảnh tại đây,

Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương