Mừng Lễ Thánh Phanxico Xavie Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2019)

154

Giáo Hội mừng Lễ Kính Thánh Phanxico Xavie (1506-1552) quan thầy các Xứ Truyền Giáo, một vị Thánh rất mực khiêm tốn và nhiệt thành tông đồ rao giảng Lời Chúa, trong suốt cuộc đời của Thánh nhân, Ngài chỉ muốn mau chóng chiếm lấy hết các linh hồn về cho Chúa. Ngài hoạt động tông đồ không ngừng nghỉ cho dù những giây phút cuối cùng trước khi trút hơi thở Ngài vẫn chỉ tay về miền đất Trung Hoa, nơi mà Ngài khao khát và mong muốn đến đó để truyền giảng Tin mừng.

Thánh Phanxico Xavie cũng là Quan thầy Cha chánh xứ Giáo xứ Tân Hương, Thánh Lễ mừng kính lúc 17:30. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh quan thầy ban cho Cha xứ Giáo xứ Tân Hương chúng con luôn được an mạnh hồn xác và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Tin ảnh (Xin xem thêm tại đây)

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương,