Mùng 3 Tết. Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

174

Thánh Lễ lúc 06h:00′ ngày mùng 3 Tết (nhằm ngày 27/1/2020 dương lịch)

Tin Ảnh, xin xem thêm ảnh tại đây,

Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương