Lời Chúa ngày 23-02-2021

4

THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo 
Mt 6,7-15
TÌNH CHA

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,14-15)

Suy niệm: Nếu ai đó muốn hình dung một Thiên Chúa cao sang, xa cách, thì đó không phải là chúa của người Ki-tô hữu. Thiên Chúa của chúng ta quá gần gũi, không những gần gũi mà còn có tương quan TÌNH CHA-CON với chúng ta. Muốn biết tình cha-con ấy, hãy nhìn vào Chúa Giê-su, Đấng phản ánh khuôn mặt của Chúa Cha, đồng thời là mẫu gương sống tình con thảo với Chúa Cha. Chúa Giê-su luôn dạy ta sống tâm tình cha–con với Chúa Cha trong mọi giáo huấn của mình, đặc biệt qua kinh Lạy Cha: cầu nguyện xin cho Nước Cha, Danh Cha, ý Cha, lương thực hằng ngày, tha kẻ có lỗi với chúng ta…

Mời Bạn: “Tình Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn… Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con hãy chớ bao giờ dối gian” (bài hát Tình Cha). Lời bài hát trên nhắc bạn sống hiếu thảo với người cha trần thế. Còn với Cha trên trời, bạn dành tâm tình gì cho Ngài cho xứng với tư thế người con thảo?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta, để đáp lại tình Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha. Chúng con yêu mến Cha. Xin cho con biết dâng lời tạ ơn và lòng yêu mến mỗi ngày để đáp lại tình Cha. Xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng chúng con được Cha yêu mến, để rồi biết sống yêu thương như Cha mỗi khi chúng con rơi vào cám dỗ của thù hằn và ganh ghét. Amen.

Ngày 23 Tháng Hai
Thánh Pôlygarpô, Giám Mục Tử Ðạo (+ 155)

Thánh Pôlycarpô mở mắt chào đời năm 70 dưới triều Vespasianô. Ngài trở lại đạo ngay từ nhỏ và là môn đệ thân tín của Thánh Gioan tông đồ và được Thánh Gioan phong làm Giám Mục thành Smyrne.

Nhân dịp bàn luận về việc ấn định cách thức cử hành lễ Phục Sinh, Thánh nhân đã đi Rôma dưới thời hoàng đế Antonin le Pieux… Chính vì ngài đã dẫn những người theo lạc giáo Marcion và Valentin về với đàn chiên Chúa nên ngài bị nhiều người căm thù và ghét bỏ.

Ít lâu sau dưới triều Marc Antonin và Lucius Aurélius Commode, cuộc bách hại thứ tư (tính từ Néron) nổi dậy. Ngài bị bắt và bị ném vào lửa tại Smyrne.

Nguyện xin Thánh Pôlycarpô cầu bầu cho chúng ta biết trung thành giữ gìn đức tin Công Giáo và biết chịu đựng những sự khó Chúa gửi đến hầu Thánh hóa mình và Thánh hóa những người chung quanh chúng ta.