Lời Chúa ngày 22-02-2021

5

THỨ HAI TUẦN 1 MC
Lập Tông tòa Thánh Phê-rô
Mt 16,13-19
CÁI PHÚC CỦA ĐỨC TIN

“Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”  (Mt 16,17)

Suy niệm: “Toà” –nói nôm na là cái ghế– của thánh tông đồ Phê-rô, là biểu trưng sứ mạng mà Chúa Giê-su giao phó cho ông làm mục tử coi sóc đoàn chiên của Chúa là Hội Thánh ở trần gian. Lễ “Lập Tông toà thánh Phê-rô” tại Rô-ma đánh dấu việc ngài đến thiết lập giáo đoàn và tử đạo tại đây; nhưng chính Đức Ki-tô mới thiết lập Hội Thánh của Ngài, khi Ngài gọi tên ông: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Ngay lần đầu gặp gỡ, Chúa Giê-su đã gọi người ngư dân Si-mon bằng tên mới Phê-rô (Ga 1,42). Và hôm nay khi, ông tuyên xưng “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa,” Chúa đã xác quyết việc thiết lập Hội Thánh của Ngài và giao cho Phê-rô vai trò làm thủ lĩnh.

Mời Bạn: Bạn và tôi, chúng ta cũng được Chúa Cha mặc khải và ban tặng đức tin. Chính Chúa Giê-su đã nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Bạn và tôi, chúng ta có cảm nhận cái phúc của món quà đức tin chưa? Nếu có, chúng ta trân quý đức tin ấy thế nào?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm xây dựng Hội Thánh với hai trọng tâm: củng cố sự hiệp nhất trong Hội Thánh và nỗ lực không ngừng loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi sáng thức dậy, xin cho con nhớ đến Chúa để tạ ơn. Tạ ơn vì hồng phúc đức tin. Tạ ơn vì Chúa cho con sống trong Hội thánh, đồng hành với con mọi ngày, giúp con chiến thắng Xa-tan và thế lực sự ác.

Ngày 22 Tháng Hai
Kính Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Phụng vụ muốn dùng ngày lễ hôm nay để tôn kính tòa Thánh Phêrô đồng thời cũng tôn kính cá nhân Ðức Giáo Hoàng, vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, là đấng kế vị liên tục của vị thủ lĩnh đầu tiên mà Chúa Giêsu đã trao cho trọng trách chăn dắt các chiên con và chiên Mẹ của Ngài. Bởi đó, Ðức Giáo Hoàng đã trở thành vị mục tử tối cao hướng dẫn toàn thể Giáo Hội. Chính vì thế Thánh lễ này là một lời tuyên xưng trọng thể quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng ở Rôma.

Trong nhiều thế kỷ trước, có hai lễ riêng biệt: một để kính tòa Thánh Phêrô ở Antiôkia, một để kính tòa Thánh Phêrô ở Rôma. Nhưng vì cả hai lễ đều mang một ý nghĩa như nhau nên ngày nay phụng vụ đặt chung vào một lễ: “Lễ kính tòa Thánh Phêrô”.

Ðây là một dịp Giáo Hội kêu mời giáo dân hãy cầu nguyện nhiều cho Ðức Thánh Cha trước những khó khăn lớn lao mà ngài phải đương đầu trong thế giới hôm nay.