LATEST ARTICLES

Lời Chúa ngày 13-05-2021

THỨ NĂM TUẦN 6 PS Đức Mẹ Fatima Ga 16,16-20 NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít...

Lời Chúa ngày 12-05-2021

THỨ TƯ TUẦN 6 PS Thánh Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo Ga 16,12-15 SỐNG THEO THẦN KHÍ SỰ THẬT “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ...

Lời Chúa ngày 11-05-2021

THỨ BA TUẦN 6 PS Ga 16,5-11 SỐNG TRONG THÁNH THẦN “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật...

Lời Chúa ngày 10-05-2021

THỨ HAI TUẦN 6 PS Ga 15,26-16,4a LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng...

Lời Chúa ngày 09-05-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B Ga 15,9-17 LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH YÊU Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến...

Lời mời gọi cho mọi người

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG. Dr André Ferrère. Mọi người đều có...

Giáo Xứ Tân Hương Đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa (11/04/2021)

Giáo Xứ Tân Hương chúng con thật hạnh phúc biết bao khi vào đúng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh (3/4/2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 19h:00 Tin ảnh, xin vui lòng nhắp vào link...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh (2/4/2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Thánh Lễ nghi thức tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00 Tin Ảnh, Xin vui lòng...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Năm Tuần Thánh (1/4/2021)

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00 Tin Ảnh, Xin vui lòng nhắp vào link để...