LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa Ngày 03-08-2021

THỨ BA TUẦN 18 TN Mt 14,22-36 THẤY NHƯNG KHÔNG NHẬN RA Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và...

Lời Chúa Ngày 02-08-2021

THỨ HAI TUẦN 18 TN Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục  Mt 14,13-21 CỘNG TÁC VỚI CHÚA Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính...

Lời Chúa Ngày 01-08-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B Ga 6,24-35 ĐỨC TIN ĐEM LẠI SỰ SỐNG Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện...

Lời Chúa Ngày 31-07-2021

THỨ BẢY TUẦN 17 TN Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục Mt 14,1-12 LÀ NGÔN SỨ CỦA SỰ THẬT Ông Gio-an có nói với nhà vua: “Ngài không được...

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Introduction

Tháp chuông: 15 năm vẫn trung thành mời gọi sáng chiều. Bell tower: 15 years still faithfully inviting morning and afternoon. Nhà Thờ: Chống đỡ nhưng...

Lời mời gọi cho mọi người

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG. Dr André Ferrère. Mọi người đều có...

Giáo Xứ Tân Hương Đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa (11/04/2021)

Giáo Xứ Tân Hương chúng con thật hạnh phúc biết bao khi vào đúng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh (3/4/2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 19h:00 Tin ảnh, xin vui lòng nhắp vào link...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh (2/4/2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Thánh Lễ nghi thức tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00 Tin Ảnh, Xin vui lòng...