Lời Chúa ngày 21-01-2023

THỨ BẢY TUẦN 2 TN Thánh Anê Ðồng Trinh Tử Ðạo Mc 3,20-21 CHÚA MẤT TRÍ, LỜI QUÁ KHÓ NGHE! “Họ nói rằng Ngài đã mất trí.” (Mc 3,21) Suy niệm: Có nhiều lý do khiến thân nhân cho...

Lời Chúa ngày 20-01-2023

THỨ SÁU TUẦN 2 TN Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo Mc 3,13-19 LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người  những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai,...

Lời Chúa ngày 19-01-2023

THỨ NĂM TUẦN 2 TN Mc 3,7-12 HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3,7-8) Suy niệm: Theo...

Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng Lễ Thánh Quan Thầy (01/01/2023)

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cũng là Thánh quan thầy Giáo họ "Mẹ Thiên Chúa" Thánh Lễ ban sáng lúc 4h:45 ngày 01/01/2023Tin ảnh (Xem thêm) Ban MVTT Giáo xứ Tân...

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 24/12/2022

Giáo xứ Tân Hương, Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh, thứ bảy ngày 24/12/2022. Thánh Lễ lúc 19h:00Tin Ảnh (xem thêm) Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương

Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2022)

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12 Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hương cũng mừng Lễ tạ ơn và chúc mừng Thánh Quan Thầy của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ...

Thánh Lễ Tạ Ơn Thụ Phong Linh Mục 30/11/1996

Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH 30/11/1996Thánh Lễ Đồng Tế lúc 4h:20 ngày 30/11/2022. Cộng Đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân...

Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)

Ca Đoàn Ce'cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022) Thánh Lễ lúc 4h:20'

Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa

Ca Đoàn Ce'cilia Giáo Xứ Tân Hương Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa lúc 19h:00 ngày 21/11/2022 (trước ngày mừng Lễ Thánh Quan Thầy Ca Đoàn)Cha chánh xứ Phanxico Xavie đã chia sẻ...

Giờ Kinh Bế Mạc Tháng Mân Côi (31/10/2022)

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương, giờ kinh lần chuỗi Mân Côi và Chầu bế mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Lúc 19h:00 ngày 31/10/2022 Tin ảnh (xin nhắp vào đây xem thêm ảnh)Ban MVTT...