LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin tri ân. Đây là dự án phát triển bắt đầu khởi...

Lời Chúa Ngày 03-07-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 SỨ VỤ CẤP BÁCH “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh...

Lời Chúa Ngày 02-07-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,14-17 ĐỔI MỚI TINH THẦN “Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng...

Lời Chúa Ngày 01-07-2022

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy niệm: Vì cứng nhắc trong...

BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan Thầy Phêrô &...

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương. Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày 29/06/2022Tin Ảnh, Ban MVTT Giáo Xứ,Xem Thêm Ảnh tại đây

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân HươngXin Xem thêm Ảnh tại đây

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – CN2 PS-C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - C Kính Lòng Thương Xót Chúa Thánh Lễ lúc 05h:00 ngày 24/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6h:00 (17/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 19h:00 (16/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 17h:30 ngày 14/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

Giáo Xứ Tân Hương Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 10/04/2022) Thánh Lễ lúc 6h:00Tin ảnh: Ban MVTT