Infinite Load Articles

Lời Chúa ngày 29-10-2021

THỨ SÁU TUẦN 30 TN Lc 14,1.7-11 HÃY NGỒI VÀO CHỖ CUỐI “Khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời...

Lời Chúa ngày 28-10-2021

THỨ NĂM TUẦN 30 TN Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ Lc 6,12-19 TÊN GỌI VÀ SỨ MẠNG Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười...

Lời Chúa ngày 27-10-2021

THỨ TƯ TUẦN 30 TN Lc 13,22-30 CỐ LÊN! CỐ LÊN! “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết:...

Lời Chúa ngày 26-10-2021

THỨ BA TUẦN 30 TN Lc 13,18-21 MEN TRONG BỘT “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột…” (Lc...

Tấm gương

TẤM GƯƠNG John W. Rilling Có một câu chuyện về người Do Thái thời cổ, nói về một vị Rabbi làm thế nào để dạy dỗ...

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...