Infinite Load Articles

Lời Chúa Ngày 30-06-2022

THỨ NĂM TUẦN 13 TN Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma Mt 9,1-8 LIÊN ĐỚI THEO GƯƠNG CHÚA  Bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại...

BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan...

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương. Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân HươngXin Xem...

Lời Chúa Ngày 29-06-2022

THỨ TƯ TUẦN 13 TN Thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ Mt 16,13-19 CẢM NGHIỆM ĐỨC TIN “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16) Suy niệm:...

Lời Chúa Ngày 28-06-2022

THỨ BA TUẦN 13 TN Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo Mt 8,23-27 TRÊN SÓNG NƯỚC “Người này là người như thế nào mà cả đến gió và biển...

Lời Chúa Ngày 27-06-2022

THỨ HAI TUẦN 13 TN Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT Mt 8,18-22 THEO CHÚA ĐỪNG TÍNH TOÁN “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết...