Infinite Load Articles

Lời Chúa ngày 04-03-2021

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Lc 16,19-31 LIÊN ĐỚI NỐI LIỀN KHOẢNG CÁCH “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc,...

Lời Chúa ngày 03-03-2021

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Mt 20,17-28 PHỤC VỤ VÀ LÀM ĐẦY TỚ “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục...

Lời Chúa ngày 02-03-2021

THỨ BA TUẦN 2 MC Mt 23,1-12 PHỤC VỤ NHƯ ĐỨC KI-TÔ “Anh em đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ...

Lời Chúa ngày 01-03-2021

THỨ HAI TUẦN 2 MC Lc 6,36-38 TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ CHA “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”...

Thánh Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mới Tân Sửu 2021 (Mùng...

Giáo Xứ Tân Hương, Thánh Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mới Tân Sửu 2021 (Mùng 01 Tết) Thánh Lễ lúc 5h:45 ngày 12/02/2021 Tin Ảnh Ban MVTT, https://photos.app.goo.gl/QCGecCf62p6Ytdei7

Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm (30 Tết Âm Lịch)

Giáo Xứ Tân Hương, Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm lúc 18h:30 ngày 11/02/2021 (nhằm ngày 30 âm lịch năm Tân Sửu) Tin Ảnh Ban MVTT, https://photos.app.goo.gl/KnuMvTaVsXJmVcQQ7