Infinite Load Articles

Lời Chúa Ngày 04-08-2021

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục Mt 15,21-28 KIÊN NHẪN ĐẾN CÙNG Bấy giờ, Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin...

Lời Chúa Ngày 03-08-2021

THỨ BA TUẦN 18 TN Mt 14,22-36 THẤY NHƯNG KHÔNG NHẬN RA Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và...

Lời Chúa Ngày 02-08-2021

THỨ HAI TUẦN 18 TN Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục  Mt 14,13-21 CỘNG TÁC VỚI CHÚA Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính...

Lời Chúa Ngày 01-08-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B Ga 6,24-35 ĐỨC TIN ĐEM LẠI SỰ SỐNG Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện...

Lời Chúa Ngày 31-07-2021

THỨ BẢY TUẦN 17 TN Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục Mt 14,1-12 LÀ NGÔN SỨ CỦA SỰ THẬT Ông Gio-an có nói với nhà vua: “Ngài không được...

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...