Infinite Load Articles

Lời Chúa ngày 18-05-2021

THỨ BA TUẦN 7 PS Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo Ga 17,1-11a ĐỊNH HƯỚNG LỜI CẦU NGUYỆN “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh...

Lời Chúa ngày 09-05-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B Ga 15,9-17 LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH YÊU Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến...

Lời mời gọi cho mọi người

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG. Dr André Ferrère. Mọi người đều có...

Giáo Xứ Tân Hương Đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa...

Giáo Xứ Tân Hương chúng con thật hạnh phúc biết bao khi vào đúng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh (3/4/2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 19h:00 Tin ảnh, xin vui lòng nhắp vào link...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh (2/4/2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Thánh Lễ nghi thức tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00 Tin Ảnh, Xin vui lòng...