LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa ngày 23-09-2021

THỨ NĂM TUẦN 25 TN Thánh Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục Lc 9,7-9 LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như...

Lời Chúa ngày 22-09-2021

THỨ TƯ TUẦN 25 TN Lc 9,1-6 TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc...

Lời Chúa ngày 21-09-2021

THỨ BẢY TUẦN 25 TN Thánh Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13 ĐƯỢC GỌI LÀM TÔNG ĐỒ “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,9) Suy niệm:...

Tấm gương

TẤM GƯƠNG John W. Rilling Có một câu chuyện về người Do Thái thời cổ, nói về một vị Rabbi làm thế nào để dạy dỗ...

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Introduction

Tháp chuông: 15 năm vẫn trung thành mời gọi sáng chiều. Bell tower: 15 years still faithfully inviting morning and afternoon.Nhà Thờ: Chống đỡ nhưng...

Lời mời gọi cho mọi người

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG. Dr André Ferrère. Mọi người đều có...

Giáo Xứ Tân Hương Đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa...

Giáo Xứ Tân Hương chúng con thật hạnh phúc biết bao khi vào đúng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh (3/4/2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục SinhThánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 19h:00 Tin ảnh, xin vui lòng nhắp vào link...

Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh (2/4/2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Thánh Lễ nghi thức tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00Tin Ảnh, Xin vui lòng...