LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa Ngày 03-07-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 SỨ VỤ CẤP BÁCH “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin...

Lời Chúa Ngày 02-07-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,14-17 ĐỔI MỚI TINH THẦN “Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy,...

Lời Chúa Ngày 01-07-2022

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi...

BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan...

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương. Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân HươngXin Xem...

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – CN2 PS-C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - C Kính Lòng Thương Xót Chúa Thánh Lễ lúc 05h:00 ngày 24/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6h:00 (17/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 19h:00 (16/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 17h:30 ngày 14/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

Giáo Xứ Tân Hương Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 10/04/2022) Thánh Lễ lúc 6h:00Tin ảnh: Ban MVTT