LATEST ARTICLES

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa ngày 29-01-2022

THỨ BẢY TUẦN 3 TN Mc 4,35-41 SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI Một trận cuồng phong nổi lên… Chúa Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc...

Lời Chúa ngày 28-01-2022

THỨ SÁU TUẦN 3 TN Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Mc 4,26-34 CHUYỆN NƯỚC THIÊN CHÚA “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như...

Lời Chúa ngày 27-01-2022

THỨ NĂM TUẦN 3 TN Thánh An-gê-la Mê-ri-xi, trinh nữ Mc 4,21-25 TÌNH YÊU LÀ ĐÈN CHÁY SÁNG “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay...

Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng kính Lễ Quan thầy (01/01/2022)

Thánh Lễ đầu năm dương lịch 01/01/2022 Cầu cho hòa bình thế giới, mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng...

Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ ban ngày 25/12/2021)

Giáo Xứ Tân Hương * Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh * Thánh Lễ Rước Chúa lần đầu Thánh Lễ lúc 06h:00 (Lễ ban ngày 25/12/2021) Tin ảnh...

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm 24/12/2021)

Giáo Xứ Tân Hương | Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Thánh Lễ lúc 19h:00 (Lễ đêm 24/12/2021) Tin ảnh từ Ban mục vụ truyền thông...

Mừng Kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ...

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê lúc 05h:00 ngày 03/12/2021Tin ảnh kỷ niệm

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục Cha Chánh xứ...

Giáo xứ Tân Hương hân hoan Mừng Lễ tạ ơn 25 năm Ngân Khánh Linh mục Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh...

Tấm gương

TẤM GƯƠNG John W. Rilling Có một câu chuyện về người Do Thái thời cổ, nói về một vị Rabbi làm thế nào để dạy dỗ...