Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin...

Lời Chúa Ngày 03-07-2022

CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 SỨ VỤ CẤP BÁCH “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin...

Lời Chúa Ngày 02-07-2022

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,14-17 ĐỔI MỚI TINH THẦN “Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy,...

Lời Chúa Ngày 01-07-2022

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi...

BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan...

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương. Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng...

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân HươngXin Xem...

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – CN2 PS-C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - C Kính Lòng Thương Xót Chúa Thánh Lễ lúc 05h:00 ngày 24/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thánh Lễ lúc 6h:00 (17/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 19h:00 (16/04/2022)Tin ảnh: Ban MVTT

Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh Thánh Lễ lúc 17h:30 ngày 14/04/2022Tin ảnh: Ban MVTT

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

Giáo Xứ Tân Hương Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 10/04/2022) Thánh Lễ lúc 6h:00Tin ảnh: Ban MVTT

Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Xứ (19/03/2022)

Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Xứ (19/03/2022) Thánh Lễ chiều lúc 17h:30Tin ảnh Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương

Thánh Lễ: Thánh hóa công ăn việc làm (mùng 3 Tết)

Thánh Lễ mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm Thánh Lễ lúc 5h:00 nhằm ngày 03/02/2022Tin ảnh (Ban MVTT)

Thánh Lễ Mùng 2 Tết Kính Nhớ Tổ Tiên

Thánh Lễ Kính nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ (mùng 2 Tết) Thánh Lễ lúc 5h:00 nhằm ngày thứ tư 02/02/2022Tin ảnh (Ban MVTT)

Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An Năm Mới (Mùng 1...

Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An Năm Mới (mùng 01 tết âm lịch) Thánh Lễ lúc 05h:00 thứ ba ngày 01/02/2022Tin ảnh (Ban MVTT)Cộng...

Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng kính Lễ Quan thầy (01/01/2022)

Thánh Lễ đầu năm dương lịch 01/01/2022 Cầu cho hòa bình thế giới, mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng...

Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ ban ngày 25/12/2021)

Giáo Xứ Tân Hương * Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh * Thánh Lễ Rước Chúa lần đầu Thánh Lễ lúc 06h:00 (Lễ ban ngày 25/12/2021) Tin ảnh...

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm 24/12/2021)

Giáo Xứ Tân Hương | Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Thánh Lễ lúc 19h:00 (Lễ đêm 24/12/2021) Tin ảnh từ Ban mục vụ truyền thông...

Mừng Kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ...

Giáo Xứ Tân Hương Thánh Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê lúc 05h:00 ngày 03/12/2021Tin ảnh kỷ niệm

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục Cha Chánh xứ...

Giáo xứ Tân Hương hân hoan Mừng Lễ tạ ơn 25 năm Ngân Khánh Linh mục Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh...

Tấm gương

TẤM GƯƠNG John W. Rilling Có một câu chuyện về người Do Thái thời cổ, nói về một vị Rabbi làm thế nào để dạy dỗ...