Thánh Lễ Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Chúa (28/04/2019)

434

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Phục Sinh, Chúa Nhật về Lòng Thương Xót Chúa
Thánh Lễ Quan Thầy Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Tân Hương.

Tin Ảnh (xem thêm ảnh)
Ban MV Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hương