[14/04/2019] Chúa Nhật Lễ Lá. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

407

Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người.

Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY

Ban MV Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hương,