Thứ Tư Lễ Tro [06/03/2019]

302

Giáo Xứ Tân Hương
Thánh Lễ sáng lúc 5g:00′.
Cùng đồng tế với Cha xứ Fx. Võ Quang Thanh có Cha Gioan Baotixita Vũ Hoài Phong SDB

Ban MV Truyền Thông
Tin ảnh (xem thêm)