Thứ Sáu Tuần Thánh (19/04/2019)

312

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu.
18h:00′ Nghi Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Rước Mình Thánh Chúa, Hôn Chân Chúa

Tin Ảnh (xem thêm ảnh)
Ban MV truyền thông Giáo Xứ Tân Hương