Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly

252

Thánh Lễ Tiệc Ly, Kỉ niệm Chúa Giêsu lập phép Bí Tính Thánh Thể.
Thánh Lễ lúc 18h:00′. Sau Thánh Lễ là các giờ chầu Thánh Thể đến 23h:30′

Tin ảnh (xem thêm ảnh)
Ban MV truyền thông Giáo xứ Tân Hương,