Thứ Bảy Tuần Thánh, Canh Thức & Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (20/04/2019)

332

19h:00′ Canh Thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Tin Ảnh (xem thêm ảnh)
Ban MV truyền thông Giáo Xứ Tân Hương,