Lời Chúa ngày 15-07-2019

8

THỨ HAI TUẦN 15 TN
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT
BÌNH AN CỦA CHÚA

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” (Mt 10,34)

Suy niệm: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. Thoạt nghe câu nói này của Chúa Giê-su có lẽ người ta sẽ bị dội: Đạo gì mà lại đem đến gươm giáo, bạo lực, đạo gì mà lại gây chia rẽ, hận thù? Đạo như thế chỉ có thể là ‘đạo tặc’! Hẳn là Chúa Giê-su không dạy người ta như vậy. Trái lại, Ngài dạy chúng ta: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài dạy vào nhà nào thì lời đầu tiên phải là lời chúc: “Bình an cho nhà này” (Lc 10,5). Và chính Chúa khi sống lại hiện đến với các môn đệ, lời đầu tiên của Ngài cũng là: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Hiểu theo nghĩa siêu nhiên, “gươm giáo” ở đây có ý muốn nói tới sự đối chọi giữa ánh sáng và bóng tối, sự xung đột giữa Đức Ki-tô với thế gian (x. Ga 1,5-11). Sự xung đột này xảy ra ngay từ chính nội tâm mỗi người. Khi đón nhận Lời Chúa là ánh sáng, thì lời đó như “gươm hai lưỡi sắc bén” (x. Dt 4,12), giúp chúng ta phân định để chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại những cuộc tấn công của ba kẻ thù truyền kiếp là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Mời Bạn: Bình an trong cuộc chiến đấu thiêng liêng không phải là đầu hàng vô điều kiện trước những cơn cám dỗ của ma quỷ, mà là chiến đấu để chiến thắng, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

Sống Lời Chúa: Làm một việc tốt để cầu nguyện cho thế giới bình an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con trên con đường của Chúa, để con có thể bước đi trong chân lý của Ngài. (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

Ngày 15 Tháng Bảy

Thánh Bonaventura (1221-1274)

Thánh Bonaventura sinh tại Bagnorea miền Toscane năm 1221. Ngài trải qua thời niên thiếu tại dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn thành Assise (1243). Dưới sự hướng dẫn của Alexandre de Hales, ngài theo học văn chương và cũng thâu lượm nhiều kiến thức khoa học. Bảy năm sau, ngài cho xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Commentaire sur les 4 livres des sentences” và nhiều sách có giá trị khác.

Ngài có lòng dịu hiền tột bậc, lòng khiêm nhường sâu xa và lòng mộ mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Năm 35 tuổi, ngài được bầu làm Bề Trên của dòng Phanxicô (1257). Với trọng trách nặng nề này, ngài được mọi người biết đến, không những vì học thuyết và sự Thánh thiện nhưng còn vì sự thông minh và khôn khéo của ngài nữa. Chính vì vậy, năm 1273, Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô X đặt ngài làm Hồng Y coi địa phận Albanô. Ngài đã viết nhiều tác phẩm thần học rất có giá trị và sau cùng ngài chết tại Lyon (1274), hưởng thọ 53 tuổi.

Ðức Giáo Hoàng Sixtô IV nâng ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1482 và Ðức Giáo Hoàng Sixtô V đặt ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1588, vì ngài là cột trụ chống đỡ Giáo Hội, lưu tâm đến vấn đề hiệp nhất Hy Lạp và La Mã, đồng thời duy trì và củng cố dòng Phanxicô được lớn mạnh, vững vàng.

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần Linh Mục (1766-1838)

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766, đời Lê Hiến Tông, tại Ngọc Ðồng, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc địa phận Thái Bình. Từ nhỏ, ngài đãdâng mình cho Chúa, và được gửi về Chủng Viện học tập. Ðến sau, vua Cảnh Thịnh (Tây Sơn) cấm đạo gắt gao, nhà trường giải tán, và mãi tới triều vua Gia Long, ngài mới trở lại tiếp tục tu luyện. Năm 1807, ngài thụ phong linh mục.

Năm 1838, thời vua Minh Mạng cấm đạo, ngài từ xứ Lác Môn đến họ Quần Liêu trấn an giáo hữu về việc cố chính Fernandez Hiền trú ẩn tại đây, và ngài cũng ở lại săn sóc giúp đỡ. Thấy tình thế bất an, hai ngài lại trốn sang Kim Sơn. Sau đó, ngày 18/6/1838, các ngài bị một người ham lợi lộc dùng mưu bắt nộp cho các quan. Cả hai bị điệu lên Ninh Bình, rồi bốn ngày sau lại bị điệu tới Nam Ðịnh.

Mặc dầu luật nhà nước không cho phép tra tấn và xử tử người già 60 tuổi trở lên, cha Phêrô Tuần với 72 tuổi thọ, vẫn phải chịu nhiều cực hình và bị kết án tử hình. Vua Minh Mạng châu phê, nhưng trước khi bản án về tới Nam Ðịnh, ngài đã chết rũ tù vào ngày 15/7/1838.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước vào ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thông) (+ 1855)

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, quen gọi là Năm Thông, sinh vào cuối thời Tây Sơn, khoảng năm 1790, tại Gò Thị (Bình Ðịnh). Ðời sống đạo hạnh, rất kính mến Ðức Mẹ, và có học thức, nên ngài được bầu làm trùm họ, sau lại được cử làm trùm cả Bình Ðịnh. Ngài là một phụ tá đắc lực cho hàng giáo sĩ trong việc truyền bá Phúc Âm.

Dưới cơn bách đạo của vua Tự Ðức, vì sự tố giác của một đứa cháu nội hoang đàng, ngài bị bắt và bị tống giam. Các quan đã hết lời dụ dỗ ngài quá khóa, nhưng thất bại trước đức tin sắt đá, nên sau ba tháng giam giữ, ngài bị phát lưu vào Mỹ Tho.

Vì đường xá xa xôi, lại thêm tuổi già sức yếu và bị mang gông xiềng nặng nề, ngài từ trần khi vừa tới Mỹ Tho ngày 15/7/1855, thọ 65 tuổi.

Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.