Lời Chúa ngày 13-07-2019

13

THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Thánh Hen-ri-cô
“ĐỪNG SỢ!” VÀ “HÃY SỢ!”

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,24-33)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “đừng sợ”: đừng sợ bị khinh khi, đừng sợ những bách hại, đừng sợ cái chết vì chính Đức Ki-tô cũng trải qua những điều đó. Nhưng đồng thời, Ngài cũng dạy chúng ta biết sợ: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Các ki-tô hữu đầu tiên đã để lại cho chúng ta một niềm tin mẫu mực và tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh: không sợ hãi trước những kỳ thị, bách hại và kể cả cái chết. Và bao thế hệ ki-tô hữu nối tiếp, trong đó có cả cha ông chúng ta cũng đã tin và để lại cho chúng ta những tấm gương can đảm của những người không sợ chết nhưng lại biết sợ tội lỗi là cái còn tệ hại hơn cả cái chết.

Mời Bạn: Chúng ta lắng lo nhiều chuyện nhưng lắm khi chỉ là “lo bò trắng răng”: sợ bệnh tật, đói khát, sợ tai nạn, thất nghiệp, sợ chết v.v… là những thứ “giết được thân xác chứ không giết được linh hồn.” Chính cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, chiều theo đam mê, dục vọng mới là những điều đáng sợ. Bạn có đủ can đảm và vững tin vào Lời Chúa để vượt qua nỗi sợ hãi và cám dỗ đó không?

Chia sẻ: Bạn thường sợ điều gì trong cuộc sống? Nỗi sợ đó có ảnh hưởng gì đến lòng tin của bạn không? Bạn vượt qua nó bằng cách nào?

Sống Lời Chúa: Khi lo lắng sợ hãi, bạn hãy nhớ Lời Chúa “đừng sợ”; khi bị cám dỗ, đừng quên Lời Ngài: “Hãy sợ”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết “đừng sợ” những người “chỉ giết được thân xác”, nhưng xin giúp con “biết sợ” tội để con luôn bước đi trong đường lối của Ngài.

Ngày 13 Tháng Bảy

Thánh Henri II, Hoàng Ðế (937-1024)

Henri sinh năm 937, còn có biệt hiệu là Pieux, làm công tước miền Bavière năm 995, vua nước Ðức năm 1007 và là hoàng đế Rôma năm 1014. Suốt đời ngài đã tận tụy với công việc mở mang Giáo Hội.

Ngài đã lập Tòa Giám Mục Bamberg và dâng cúng vào đền Thánh Phêrô cũng như tòa Thánh Rôma rất nhiều sản nghiệp. Ngài đón tiếp Ðức Benoit VII khi bị lưu vong và giúp Ðức Giáo Hoàng chỉnh đốn lại Giáo Hội. Ngài đã từng chiến đấu chống lại những người Hy Lạp để bảo vệ đức tin Công Giáo, và chinh phục nhiều dân tộc khác vừa bằng lời cầu nguyện vừa bằng quân đội.

Ngài đã đưa dân tộc Hung Gia Lợi về cùng Chúa qua cuộc hôn nhân giữa em ngài với hoàng đế Etienne (996).

Có thể nói ngài luôn lo lắng vãn hồi trật tự trong đế quốc, cải tiến đời sống dân chúng về tinh thần cũng như vật chất.

Ngày 24/8/1024, ngài bị kiệt sức rồi ngã bệnh và trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 77 tuổi. Xác ngài được mai táng tại nhà thờ chánh tòa Bamberg do chính ngài đã xây cất dâng kính Ðức Maria và Thánh Phêrô.

Ðức Giáo Hoàng Eugêniô III đã tôn ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1146 vì sự Thánh thiện và uy thế thanh liêm chính trực của ngài.