Lời Chúa ngày 12-07-2019

12

THỨ SÁU TUẦN 14 TN
THẦY Ở CÙNG ANH EM MỌI NGÀY

“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì.” (Mt 10,19)

Suy niệm: Trong bài giáo lý thứ III về thánh Phao-lô (15/11/2006) Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô cho biết thánh Phao-lô dạy rằng “không có cầu nguyện thật nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện trong chúng ta” bởi vì “chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết không tả. Và Đấng thấu suốt tâm can biết Thần Khí muốn gì, vì Ngài cầu bầu cho dân thánh theo ý của Thiên Chúa” (Rm 8,26-27). Đến bây giờ thì chúng ta có thể hiểu tại sao Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đừng lo “phải nói làm sao hay phải nói gì”: Một khi chúng ta có sự hiệp thông sâu xa với Chúa Thánh Thần, chẳng những Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta đúng như ý muốn của Chúa Cha mà Ngài nói trong chúng ta để làm chứng cho Chúa Kitô “trước mặt vua chúa quan quyền”.

Mời Bạn: Để có sự hiệp thông ấy, Đức Thánh Cha dạy phải “chú ý đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta” và nhờ ý thức sự hiện diện đó chúng ta “học nơi Ngài cách cầu nguyện,” như người con cái thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha mình.

Chia sẻ: Việc học hỏi Lời Chúa giúp gì cho việc cầu nguyện?

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày để có được sự hiệp thông sâu xa với Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thần Khí Chúa cho chúng con, để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa Thánh Thần để không còn là chúng con sống mà là Chúa sống trong chúng con.

Ngày 12 Tháng Bảy

Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Giáo Dân (+1841)

Thánh Anê Lê Thị Thành, người ta quen gọi là Bà Ðê, sinh khoảng năm 1781 tại Bái Ðền thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, bà đã theo mẹ về quê ngoại ở làng Phúc Nhạc trong tỉnh Ninh Bình. Tại đây, năm 17 tuổi, bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Nhất. Về sau được gọi là Bà Ðê theo tên con trai cả. Bà thật là tấm gương sáng chói về đạo hạnh cho các bà mẹ Công Giáo, rất quý mến và sốt sắng giúp đỡ các linh mục trong thời cấm đạo. Chính đó là lý do bà bị bắt giải về Nam Ðịnh, vào tháng 3/1841, đời vua Thiệu Trị.

Trong ngục, mặc dù phải chịu đòn đau đớn nhiều lần, và tuy là phận nữ, bà vẫn một lòng trung kiên tuyên xưng đức tin Công Giáo. Vì chịu quá nhiều cực hình, thân thể đầy thương tích, lại không ăn uống được, bà kiệt sức và chết rũ tù ngày 12/7/1841.

Ðức Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong bà lên bậc Chân Phước tử đạo vào ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Thánh Phêrô Khanh, Linh Mục (+1842)

Thánh Phêrô Khanh sinh năm 1780 tại Hòa Duệ thuộc tỉnh Nghệ An. Về sau, ngài dâng mình cho Thiên Chúa, và lãnh nhận thiên chức linh mục. Thời vua Thiệu Trị cấm đạo, ngài bị bắt, chịu nhiều cực hình và bị trảm quyết tại Hà Tĩnh vào ngày 12/7/1842.

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.