Lời Chúa ngày 10-07-2019

16

THỨ TƯ TUẦN 14 TN
TẤT CẢ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Một hôm, thánh Phan-xi-cô Át-xi-di gọi một thầy cùng với mình đi giảng đạo. Hai người rảo qua các đường phố rồi trở về nhà. Thầy đó hỏi thánh nhân vì sao ngài nói đi giảng đạo mà không giảng dạy gì. Thánh Phan-xi-cô trả lời: ngay trong lúc đi đường ngài đã giảng đạo rồi. Chúa Giê-su dạy các môn đệ đến với “các chiên lạc nhà Ítraen” thế mà chưa đến “nhiệm sở,” các ông đã phải rao giảng ngay khi đi dọc đường. Và Chúa còn truyền lệnh cho dù người nghe có đón nhận Lời hay không thì cũng phải nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,11). Các ông phải sẵn sàng bỏ lại mọi thứ hành trang cồng kềnh, giã từ những mối quan hệ vô bổ để có thể tập trung tất cả cho việc loan báo Tin Mừng.

Mời Bạn: Tất cả cho việc loan báo Tin Mừng nghĩa là từ việc bạn mua sắm, ăn mặc, hay làm công việc nghiệp vụ chuyên môn của bạn cho đến việc bắt tay chào hỏi một người quen, thậm chí việc bạn nhai một miếng cơm, uống một ngụm nước,v.v… tất cả đều có thể biến thành một hành động loan báo Tin Mừng nếu như những việc đó chuyển tải sứ điệp “Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Nếu chỉ khi nào bạn lên tiếng rao giảng mới là loan báo Tin Mừng thì cả đời bạn, bạn có loan báo được bao nhiêu?

Chia sẻ: Kiểm điểm xem những sinh hoạt trong nhóm của bạn đã nói lên được sứ điệp nào của Tin Mừng chưa.

Sống Lời Chúa: Chú ý làm tốt một công việc thường ngày với ý chỉ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thao thức trước cảnh “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít,” xin hãy sai con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa.

Ngày 10 Tháng Bảy

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy Giảng (+ 1840)

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1811 tại Ninh Bình. Từ nhỏ đã được vào nhà Chúa, dọn mình làm thầy giảng, theo giúp cha già Quế. Khi cha qua đời, ngài lại theo giúp Ðức Cha Cao, lúc đó còn là linh mục. Sau bốn năm giúp Ðức Cha Cao, ngài bị bắt sau Ðức Cha. Trong ngục, được gặp lại thầy cũ, ngài tỏ ra hết sức vui mừng, hứa sẽ trung thành với thầy tới chết. Khi Ðức Cha Cao và hai cha Khoa, Ðiểm cùng bị giam một nơi đã được phúc tử đạo, ngài tỏ ra buồn khổ mong cho tới lượt mình.

Ngày 08/7/1840, triều đình phê án tử. Hôm sau khi nhận được tin này, ngài vui mừng và hân hoan tạ ơn Chúa. Ngày 10/7/1840, ngài bị xử giảo tại Ðồng Hới.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm Xứ (+ 1840)

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh) là trùm xứ, đồng thời làm nghề thầy thuốc, đã cao niên. Bị bắt và giam cùng với Ðức Cha Cao, cha Ðiểm, cha Khoa và thầy Phêrô Tự. Trong tù, quan khuyên dụ ngài bỏ đạo và hứa sẽ tìm dịp cho đi xưng tội với các linh mục, nhưng ngài nhất quyết từ chối. Bị ép bước qua Thập Giá, ngài đã lớn tiếng cải chính, không chuẩn. Ngày 08/7/1840, án tử hình được triều đình phê chuẩn. Hôm sau, được con cái tới báo tin, ngài rất vui mừng hô lên: “Ðã tới giờ hy sinh rồi, đó là giờ tâm hồn tôi hằng mong mỏi…”. Ngày 10/7/1840, ngài đã bị điệu đi xử cùng với thầy Phêrô Tự.

Ðức Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

SHARE
Previous articleTrại Hè 2019
Next articleLời Chúa ngày 11-07-2019