Lịch sự

550

Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên:
– “Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?”
– “Đợi tí, anh phải đi te` ! ”
– “Thật là quá bất lịch sự !
– Còn em sẽ nói sao?” Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai.
– “Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh”.
– “Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn.
– Còn em, em sẽ nói sao đây?” Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba.
– “Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau bữa tối.”

SHARE
Previous articleChuyện ngắn mà ý dài (13)
Next articleTrái tim