Lời Chúa ngày 16-12-2018

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – C “ĐỔI ĐỜI” Dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi...

Lời Chúa ngày 15-12-2018

THỨ BẢY TUẦN 2 MV NGÀI ĐẾN THẬT BÉ NHỎ “Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận...

Nên xem

Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.
To make mistakes is human; to stumble is commonplace; to be able to laugh at yourself is maturity.
William Arthur Ward

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ